Vognmand Knud Pedersen & Sønner Dansk Engelsk
 
  Finn Pedersen
 
   
 
 
 

Affald til deponi (Losseplads)

 

Som hovedregel er affald til deponi, affald der ikke kan genbruges eller brændes.
 

Ja


 

Nej


 • Asbest (ikke støvende)
 • Eternit, gips og isolering
 • PVC-plastmaterialer
 • Murbrokker fra skorstene
 • Glasseret tegl
 • Sanitet, fajance, keramik og porcelæn
 • Trykimprægneret træ
 • Armeret glas og spejle
 
 • Dagrenovation
 • Affald til forbrænding
 • Affald til genbrug
 • El-skrot og hårde hvidevarer
 • Haveaffald
 • Jord, sand, sten og grus
 • Beton og tegl

Fra den 1. januar 2004 er der vedtaget en lov, om at hvert læs affald til deponi, skal følges af en affaldsdeklaration. Den indeholder oplysninger om affaldets beskaffenhed, oprindelsessted, mm.

 

Vi er naturligvis behjælpelig med udfyldelsen af affaldsdeklarationen.

 

Affaldsdeklarationen kan hentes her via Klintholm I/S.

 

 
    ·  Vognmand Knud Pedersen & Sønner I/S  ·  Holmelundsvej 3 · DK-5762 Vester Skerninge · Tlf: +45 6224 1781 · post@ulboelle.dk  ·